Webhotel

Vil du ha ei heimeside du sjølv kan oppdaterere og redigere? Då treng du ei adresse som på dataspråket heiter domene. Vi hjelper deg med dette!

Vi har alt fra eit enkelt webhotell der du kan publisere ei heimeside med eige verktøy eller komplette publiseringsløysingar for administrasjon og publisering av innhold.

Dei to mest brukte systema til publisering  er Joomla og WordPress.

Joomla

Joomla er eit svært avansert og funksjonsrikt publiseringsystem. Eit utall funksjonar kan leggast til etter behov. Alt i frå nettbutikk, bookingsystem, billettsal til funksjonar du ikkje viste at du trengte.

At systemet er funksjonsrikt betyr også at det kan vere utfordrande å ta i bruk.

Wordpress

Wordpress var i utgangspunktet eit bloggverktøy. Det er kjapt å læra seg, og for enkle heimesider er dette eit godt val.

Domene

Vi tilbyr registrering og drift av domener.

Design

Voss Kommunikasjon tilbyr ikkje design, men vi kan formidle kontakt med fleire forgivarar.