VHF

no_banner_610x400_compact

VHF og UHF radioar er velegna til bedriftsintern kommunikasjon og som jaktradio.

Jaktradio og sikringsradio frå Icom er synonymt med kvalitet.

Det er mange  entreprenørar som brukar VHF radio.

Voss Kommunikasjon har i ei årrekke forhandla ICOM. Dette er kvalitetsradioar, både i haldbarheit og radiokvalitet. Saman med sikringsradiolag og entreprenørar har vi satt i drift fleire basesendarar som gjev økt rekkevidde.