Me brukar Acronis Access Advanced til synkronosering

Synkronisering i Vossaskyen

I Vossaskyen får du tilgang til synk-tjenesten basert på Acronis Access. Dette er ein enkel, komplett og sikker fildeleingsløysing som bidreg til å gjere brukarane meir produktive.. Mange bedrifter lar de ansatte bruke sin eigen iPad, PC eller mobil i jobbsammenheng. Det er utfordrende sikkerhetsmessig. Med Acronis Access blir disse utfordringane løyst. Alle enheiter  kan brukast sikkert, og filer synkroniserast og kan deles mellom kollegaer og kunder.

Bli meir effektiv med synkronisering i Vossaskyen

  • Gjev deg moglegheit til å jobbe kvar som helst med kva som helst.
  • Gjer det enkelt å dele filer med kollegaer og kunder.
  • Synkroniserer filene dine slik at du alltid har siste versjon tilgjengeleg.
  • Du er ikkje avhening av ein treig VPN forbindelse.
*
*
*
*

Ta ein prat med ein rådgjevar du kan vera på fornamn med:

 

 

[employee_circle_grid filter=»tax::groups::is::radgiving;»]