Web TV Streaming

Web TV er blitt enkelt og tilgjengeleg for nye brukargrupper. Ved å koble opp eit web kamera kan ein produsere web TV.

Utfordringa er at eit webkamera ikkje er laga for at mange skal kunne koble seg på samtidig. Derfor set ein webkameraet til å sende til ein streamningserver. Streamingserveren gjer signalet om til mange strømmar, og ein kan distribuere web TV til så mange brukarar ein ynskjer. 

Voss Kommunikasjon tilbyr komplette løysningar for web TV.

Ved hjelp av to kraftige fiberforbindelsar og ein streamingserver leverer vi web TV løysingar.

Bergens Tidende og Hurtigruten er to av våre kundar.