Overvaking

Med overvakingskamera tilkopla  ein server får du eit overvakingssystem som både kan brukast til live overvaking eller til å dokumentera kva som har skjedd.

I programvaren til fleire av kamera ligg det funksjonar som gjør at opptak startar straks det blir bevegelse i bilete. Bevegelsen kan også gje ein alarm.

Voss Kommunikasjon har levert ei rekkje ulike løysingar. I frå enkel overvaking av eit rom, butikkovervaking, til meir avanserte løysningar som lesing av bilskilt.

Vi bidreg også i forhold til å klargjere dei retningslinjene Datatilsynet har gitt for bruk av videoovervaking.

Kontakt oss, så tek vi ein gjennomgang av mogeligheitene du har.