BACKUP I VOSSASKYEN

Med backup i Vossaskyen har du alle dine data lagra i eit trygt miljø, lokalt på Voss.

Mange tar i backup, men kor mange sjekkar at backupen virkar?

Og ikkje minst: Tar du backup av området du lagrar dine data på?

Med backup i Vossaskyen får du backupen ut av eigne lokaler lagra i eit trygt miljø i trygge lokaler. Backupen blir kontrollert kvar dag, og om han ikkje blir kjørt vil ein teknikar ta grep og få han på plass. I tillegg får du besøk ein gong i halvåret. Då blir det foretatt ein sjekk av at backup blir tatt frå riktig område og at alle ansatte lagrar dataene på riktig plass.

Brukar du backup i vårt datasenter veit du også kvar dataene dine er.

Målet med å flytte backup til «skyen» er å flytta sikkerheitskopien ut av eigne lokaler, automatisert sånn at du skal sleppe å tenke på det. Vossaskyen blir drifta av fagfolk med moderne teknologi. Hjå Voss Kommunikasjon er det ei Microsoft plattform som ligg i botn.

Ved backup i Vossaskyen er alt trygt lokalt lagra, du veit kvar alt er og alt er alltid tilgjengeleg.

*
*
*
*

Ta ein prat med ein rådgjevar du kan vera på fornamn med:

 

 

[employee_circle_grid filter=»tax::groups::is::radgiving;»]